Contributie

 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 5,- Voor alle leden geldt dat er jaarlijks bondscontributie (K.N.G.U.) wordt afgedragen.

Leden tot 16 jaar betalen € 21,40 bondscontributie, voor leden vanaf 16 jaar is dit € 26,20.

 

Contributie uitgaande van 1 lesuur per week

Leden tot 16 jaar (1 les per week) € 8,10 per maand
Leden vanaf 16 jaar (1 les per week) € 10,85 per maand
Aquarobic € 12,90 per maand
Ouder & kindgym € 10,35 per maand
Jongensturnen (maandag) € 20,25 per maand
Meisjes-extra € 9,00 per maand
Keurturnen € 35,45 per maand

(de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd)

Bovenstaande bedragen zijn de prijzen voor 2018.  

Zijn 4 leden uit 1 gezin lid van O.K.K., dan hoeft er voor 1 lid geen contributie te worden betaald. Men is dan vrijgesteld van het laagste contributie bedrag.